”Arbetsmiljö är inget någon gör ensam, det gör alla tillsammans”

Ca Lo Partner erbjuder utbildningar och föreläsningar om hur man bygger fungerande struktur och kultur för en trygg arbetsmiljö och högt säkerhetstänk hos medarbetarna i vardagen.

Utbildningar, föreläsningar och workshop som ger dig "hjälp till självhjälp" för att klara arbetet själv genom att nyttja de hjälpmedel som finns på t.ex. Arbetsmiljöverkets och Prevents hemsidor.

Företagsledningen ska skapa rutiner och tillsätta resurser för att styra och kontrollera sin verksamhet och därmed följa lagstiftning kring arbetsmiljö
 och säkerhet för medarbetarna.
Genom att anlita Ca Lo Partner förstår du hur det går till. 

Ansvar för arbetsmiljö och personsäkerhet på arbetsplatser

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljöfrågor och ska tillsammans med skyddsombud och medarbetare samverka för en sund och säker arbetsmiljö.
Riktlinjer och mål för en bra och säker arbetsmiljö skapar högsta ledningen.
Chefer, arbetsledare och medarbetare ska tillsammans förhålla sig till och följa lagar, föreskrifter och instruktioner samt samverka för ständiga förbättringar.
 

Det är det som kallas ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Föreläsningar och utbildning kring lagstiftning, arbetsmiljö och internt säkerhetsarbete

Lagstiftningen, tolkningar och praktisk tillämpning av förordningar och föreskrifter kring arbetsmiljö, elsäkerhet, krishantering, etc. kräver en engagerad och kunnig ledning, kompetenta och medvetna medarbetare och en god och lösningsorienterad samverkan. 

Satsningar på föreläsningar och utbildningar för att öka kompetensen, öva inom något område eller kontinuerlig utbildning av nuvarande och nya medarbetare är en bra grundbult för att komma framåt.

Ca Lo Partner erbjuder skräddarsydda, företagsanpassade, personliga föreläsningar samt utbildningar som gör det nödvändiga och ibland tunga arbetsmiljöarbetet mer inspirerande och roligt. 

Under "Mina tjänster" ser du vad jag erbjuder.