”Arbetsmiljö är inget någon gör ensam, det gör alla tillsammans”


BAM-Utbildning

Jag erbjuder företagsanpassade BAM-utbildningar (Bättre ArbetsMiljö) för chefer, projektledare och arbetsmiljöombud/skyddsombud där just era behov inventerats, era risker och erfarenheter lyfts fram i övningar och från realistiska fall. 
Jag är diplomerad BAM-utbildare enligt Prevent och kan därför använda Prevents utbildningsmaterial och/eller företagsanpassa det. 

SAM-Utbildning

VAD ska företaget göra och HUR kan man bygga upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på ett strukturerat sätt.
Genom en företagsanpassad utbildning lotsas ni in så att det blir logiskt, enkelt och lättförståeligt för de som ska sköta uppföljning och statistik. Uppgifter som vävs in i månadsuppföljningar för redovisning och samverkan i skyddskommitté (eller arbetsmiljökommitté).

Föreläsningar och workshop

Jag håller föreläsningar där jag varierar fakta med statistik och blandar med personliga erfarenheter i ett högt tempo för att chefer, arbetsledare och teamledare ska förstå vad som förväntas av dem. 

En workshop (eller flera) för att komma igång med riskbedömningen är ofta startskottet för ett företag som vill satsa på en bättre arbetsmiljö. 

"Sluta slarva"

För att nå fram hela vägen behöver medarbetare förstå sitt ansvar för att arbetsmiljöarbetet ska fungera. Denna föreläsning vänder sig till medarbetare med sådana risker i sitt dagliga arbete att deras egna beslut många gånger är det som avgör hur säkerhetskulturen är på arbetsplatsen. 

Genom att få medarbetare att ta rätt beslut när de är utsatta för risker, stress eller frestas att ta genvägar så byggs en säkerhetskultur upp som gynnar både medarbetare och arbetsgivare. 

För varje satsad en krona för att få dina medarbetare för att förstå varför de ska följa lagar, föreskrifter och arbetsplatsregler så sparar du in fem kronor i framtiden genom att de inte skadas.

Mitt mantra är att dina medarbetare inte bara ska kunna komma hem på hela och friska på kvällen, de ska vilja gå tillbaka till arbetet dagen därpå. 


Kontakta mig gärna för mer information!