”Arbetsmiljö är inget någon gör ensam, det gör alla tillsammans”

Jag jobbar med såväl stora koncerner som det lilla företaget.
Huvudsaken är att du vill framåt i arbetsmiljöarbetet. 

Jag har stor vana av att föreläsa och utbilda och jag tar fram anpassade utbildningar samt föreläsningsmaterial för att passa såväl styrelse, företagsledning, chefer som medarbetare.

  ”Catarina är trygg i sina värderingar och i sitt ledarskap. 
Ledarskapet är grunden för arbetsmiljön och måste kunna integreras till 
chefs- och verksamhetsansvar. 
Catarina har även en bred och djup erfarenhet från elsektorn. 
Med sin kompetens, sin drivkraft och sitt ledarskap skapar hon ett klimat för utveckling och förändring.
Per-Åke Mårtensson, Senior rådgivare och kurssamordnare Försvarshögskolan


"Catarina är tuff och hård och kör i ett raskt tempo - men efteråt förstår man varför"
Deltagare BAM-utbildning 

 

”Catarina var ett stort stöd till mig som chef. 
Hon förstod enkelt de frågor och problem jag som chef kunde ställas inför. 
Hon kunde på ett lättbegripligt sätt förklara, i dialog med fältpersonal, 
vad som gällde på ett sätt som gick hem hos dem.
Hon var en naturlig del på våra arbetsplatsträffar att prata arbetsmiljöfrågor.
Får jag möjlighet så jobbar jag gärna ihop med henne igen.”
Avdelningschef ONE Nordic 

 

Ca Lo Partner drivs som aktiebolag men är inte min huvudsyssla då en av mina kunder valde att erbjuda mig en anställning som jag inte kunde motstå.
Idag tar jag uppdrag på förfrågan och i mån av tid. Om du tror att jag kan hjälpa er, vänligen kontakta mig så tar vi en förutsättningslös dialog. 


Några exempel på utbildningar jag har gått:

  • Prevent diplomerad BAM-utbildare (Bättre arbetsmiljö)
  • Intern revision - Grundkurs (SIS)
  • Arbetsmiljöledning för revisorn (SIS)
  • Miljöledning för revisorn (SIS)
  • Högre kurs i Samhällets krisberedskap Steg 1 och 2, MSB, Försvarshögskolan
  • IHM Projektledning
  • Elkraftingenjör