”Arbetsmiljö är inget någon gör ensam, det gör alla tillsammans”

Som senior rådgivare kan jag med min erfarenhet jobba med såväl den stora koncernen som det lilla företaget.  Jag har även samarbetat med offentlig sektorn och frivilligorganisationer.
Jag har stor vana av att föreläsa och utbilda, där jag tar fram anpassade utbildningar samt föreläsningsmaterial för att passa styrelse, företagsledning, chefer och medarbetare.

 

”Catarina är trygg i sina värderingar och i sitt ledarskap. 
Ledarskapet är grunden för arbetsmiljön och måste kunna integreras till
chefs- och verksamhetsansvar. 
Catarina har även en bred och djup erfarenhet från elsektorn. 
Med sin kompetens, sin drivkraft och sitt ledarskap skapar hon ett klimat för utveckling och förändring.
Per-Åke Mårtensson, Senior rådgivare och kurssamordnare Försvarshögskolan

 

”Catarina var ett stort stöd till mig som chef. 
Hon förstod enkelt de frågor och problem jag som chef kunde ställas inför. 
Hon kunde på ett lättbegripligt sätt förklara, i dialog med fältpersonal, 
vad som gällde på ett sätt som gick hem hos dem.
Hon var en naturlig del på våra arbetsplatsträffar att prata arbetsmiljöfrågor.
Får jag möjlighet så jobbar jag gärna ihop med henne igen.”
Avdelningschef ONE Nordic 

 

 


Några exempel på utbildningar jag har gått:

  • Prevent diplomerad BAM-utbildare (Bättre arbetsmiljö)
  • Intern revision - Grundkurs (SIS)
  • Arbetsmiljöledning för revisorn (SIS)
  • Miljöledning för revisorn (SIS)
  • Högre kurs i Samhällets krisberedskap Steg 1 och 2, MSB, Försvarshögskolan
  • IHM Projektledning
  • Elkraftingenjör